Network Grubu
 1. Kurumun KABLOLU / KABLOSUZ network sistemlerinin planlamasını çıkartmak ve kurulumunu yapmak.
 2. Network ( kablolu / kablosuz ) alt yapısının sorunsuz çalışmasını sağlamak, Teknolojiyi çok yakından takip ederek yeni gelişmeleri kuruma uygulamak.
 3. Son kullanıcıların bilgisayar ve networklerini daha verimli kullanabilmeleri için personelle sürekli iletişim halinde bulunmak .
 4. Network performansını sürekli kontrol etmek ve kesintilere anında müdahale etmek.
 5. Tüm networkün  7/24 çalışmasını sağlamak , gereken durumlarda  firmalardan destek almak.
 6. Veri nakleden ağları planlamak, tasarlamak ve kurulmasını sağlamak.
 7. Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanması için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması , mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellenmesinin sağlanması.
 8. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlenmesi , analiz edilip raporlanması , aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamiğin sağlanması.
 9. Kampüs internet trafiği optimize etmek ; IP yapılanmasını sürekli elden geçirilmek  bu yönde sıkıntılar var ise konu ile ilgili çalışmaları yürütmek .
 10. Kurum dışına yaptırılacak  network altyapısı , kablolama gibi  işler için ön çalışma ve hazırlık yapar  , oluşturulabilecek   ihaleler  sonrası ve işin yapımı aşamasında projeyi yönetir.
 11. Sistemin ağ yapısıyla ilgili konularda diğer bölümlerin birim sorumluları  ile ortak çalışma yürüterek  yardımcı olur.
 12. Halen yürürlükte olan ve planlanmış ağların kullanımını incelemek ve yeterli kapasitenin ve yeteneğin sağlanması için gerekli hatlar ve yapılanma konusunda yöneticilerine, bilgi aktararak geliştirme ve değiştirmeye yönelik önerileri götürmek.
 13. Ağ kullanımını ve verilen hizmeti denetlemek ve iyileştirme için düzenlemeler yapmak.
 14. Bilgi işlem hizmetlerini yapan uç kullanıcılarla iş birliği yaparak, kuruluşun çalışmalarını geliştirmesine destek vermek.
 15. Arıza;  Kablolama ; Bina içi kablo arıza hizmetleri ; Pc arıza vb. hizmetleri sağlamak.
 16. Kullanılan yöntem ve teknikleri geliştirmek veya yenilerinin kullanılmasını sağlamak.
 17. Yerel ağ üzerindeki switchler ; Router vb. cihazların sağlıklı çalışmasını sağlamak.
 18. Moniterize edilmiş tüm verileri mesaii süresince izlemek ve değerlendirmeleri yapmak.
 19. Dökümantasyon sistemini oluşturulmak ve güncel kalmasını sağlamak.
 20. Kendilerine verilen görevleri mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.
 21. Görevliler, görevlerinin gerektirdiği mesleki yeterliliği geliştirmek zorundadır.
 22. Personele tam gün ve yıllık izinlerinin değerlendirilebilmesi için idareye süresinde teklif etmek.
 23. Görev alanı ile ilgili araştırma faaliyetlerinde bulunarak Bilgi İşlem Daire Başkanına rapor vermek.

PERSONELLER:
BARIŞ ÖNK  
ANIL KILIÇLI 
MELİH BAYRAKTAR